SENSORYKA- Ośrodek wspierania rozwoju dzieci i rodziny w Krakowie, ul. Turniejowa , Kurdwanów

Cennik i regulamin

Atrakcyjne ceny i dogodne terminy

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi cenami

Diagnoza intergracji sensorycznej

350 -zł
trzy spotkania, dopłata 50 zł za kolejne spotkanie
Pisemna diagnoza, omówienie

Terapia integracji sensorycznej

95 -zł
50 minut + omówienie zajęć
Zajęcia indywidualne z terapeutą

Terapia integracji sensorycznej z zastosowaniem SOUNDSORY®

115 -zł
50 MINUT + OMÓWIENIE ZAJĘĆ
Zajęcia indywidualne z terapeutą

Konsultacja wybiórczości pokarmowej u dzieci

100 -zł
za spotkanie
Konsultacja

Ogólna ocena rozwojowa dziecka

200 -zł
60 minut
Za jedno spotkanie oraz pisemną informację

Konsultacja logopedyczna z badaniem przesiewowym

100 -zł
50 do 60 minut
Możliwa krótka, pisemna opinia na potrzeby rodzica

Diagnoza logopedyczna standaryzowanym testem KOLD

200 -zł
dwa spotkania ok. 45-50 minut, w przypadku dzieci szkolnych jedno spotkanie 90 min
Pisemna diagnoza, omawiająca każdą sferę

Diagnoza logopedy - możliwości komunikacyjnych u dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

200 -zł
dwa spotkania ok. 45-50 minut
Pisemna opinia i próba doboru komunikatora

Audiogram

100 -zł
ok. 40 minut
Audiogram wykonany na urządzeniu SAT II wraz z opisem

Terapia logopedyczna

80 -zł
35 minut
Dzieci młodsze

Terapia logopedyczna

85 -zł
45 minut
Dzieci starsze

Diagnoza grafomotoryczna

150 -zł
60 minut
Wskazana do terapii ręki

Terapia ręki

95 -zł
50 minut

Konsultacja fizjoterapeuty

110 -zł
50 minut

Fizjoterapia dzieci

110 -zł
50 minut

Kinesiotaping

50 -zł
30 minut
Pierwszy zabieg kinesiotapingu z wywiadem i szybkim badaniem

Kinesiotaping

30 do 40 -zł
do 20 minut
Kolejny zabieg kinesiotapingu (cena w zależności od rozległości aplikacji)

Fizjoterapia + kinesiotaping

115 -zł
50 minut

Terapia NDT BOBATH

125 -zł
50 minut
Pierwsze spotkanie

Terapia NDT BOBATH

110 -zł
50 minut
Kolejne spotkania

Konsultacja psychologiczna

130 -zł
60 minut
Jedno spotkanie

SAT II - Diagnoza przetwarzania słuchu centralnego i słuchu obwodowego

200 -zł
ok. 90 minut
Wynik z badania oraz omówienie

Trening przetwarzania słuchowego

90 -zł
ok. 45 minut
Zajęcia indywidualne z terapeutą

Terapia dysleksji z zastosowaniem SAT II

90 -zł
ok. 45 minut
za jedno spotkanie

Wypożyczenie słuchawek SOUNDSORY®

20 -zł
za dzień

Pakiet 3 testów psychologicznych

300 -zł
3 x po ok. 60 minut
Zajęcia indywidualne z terapeutą

Wydanie pisemnej informacji przez psychologa lub terapeutę

70 do 100 -zł
za dokument

Diagnoza psychologiczna

240 -zł
dwa spotkania po 60 minut
Badanie + pisemny opis

Sensoryczne zajęcia ruchowe dla maluchów

35 -zł
45 minut
Zajęcia grupowe z terapeutą z terapeutą

Terapia pedagogiczna

95 -zł
50 minut
Zajęcia indywidualne z pedagogiem

Numer Konta: 90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

Ważne !

Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 12 godzin przed umówionym terminem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty i koniecznością uiszczenia opłaty.

REGULAMIN

OŚRODKA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI ,,SENSORYKA” W KRAKOWIE

(ważny od dnia 1 września 2021r.)

 1. Przed podjęciem terapii SI, terapii ręki lub innej terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka.
 2. Terapeuci honorują diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.
 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 5. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 6. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 7. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach, najlepiej antypoślizgowych.
 8. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.
 9. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu.
 10. Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu, natomiast terapia ręki trwa ok. 9-12 miesięcy, terapia pedagogiczna od 12-24 miesięcy lub dłużej. Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:
  • Rodzice współpracują z terapeutą;
  • Realizują wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego;
  • Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.
 11. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.
 12. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ponieważ może to zaburzyć zaplanowany czas na kolejne zajęcia.
 13. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzenia.
 14. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 15. Terapeuta nie ma obowiązku przypominania o ustalonym terminie  terapii, której data i godzina  zostały wcześniej uzgodnione z rodzicem/opiekunem dziecka.
 16. Godziny otwarcia/ funkcjonowania ,, Sensoryki” oraz godziny pracy terapeutów mogą ulegać zmianie. Od poniedziałku do piątku za wyjątkiem środy zajęcia terapeutyczne odbywają się od 10.00 – 19.00 w soboty od 8.00 – 14.00.
 17. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych. „Sensoryka” udostępnia stosowne formularze do podpisu.

REGULACJA OPŁAT:

 1. Ośrodek wspierania rozwoju dzieci ,,Sensoryka” dopuszcza dwie formy opłaty za usługi: przelew na konto oraz wpłatę w formie gotówki bezpośrednio przed zajęciami.
 2. Opłaty za sesje terapeutyczne lub diagnozę należy dokonywać z góry, za każde (w tym samym dniu lub wcześniej, ewentualnie za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko będzie uczęszczało). Ze względów organizacyjnych, przyjmuje się za zasadę, że zajęcia z terapii integracji sensorycznej i fizjoterapii są rozliczane miesięczne w formie karnetów. Karnety są płatne z góry za cały miesiąc. Ilość planowanych zajęć na dany miesiąc dla dziecka wynika z kalendarza i uwag rodzica/opiekuna.
 3. Opłaty należny uiszczać na poniżej podane konto lub gotówką :

Nr konta:

  90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

 1. Terminowa wplata jest gwarancją utrzymania terminu.
 2. Brak uiszczenia opłaty, zaległości stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dziecka na diagnozę, zajęcia terapeutyczne, konsultacje.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. O każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej 12 godzin przed ustaloną terapią.
 2. Rodzic/Opiekun ma prawo odwołać zajęcia (bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem zajęć (osobiście, telefonicznie, poprzez SMSa lub e-mail skutecznie, za potwierdzeniem zwrotnym). Zajęcia odwołane można odrobić w innym terminie wyznaczonym przez terapeutę.
 3. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności z opóźnieniem, skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie.
 4. Zajęcia odwołane przez terapeutę można odrobić w dogodnym terminie lub zajęcia odbędą się w zastępstwie z inną osobą. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę. W przypadku np. rezygnacji z zajęć z powodu nieobecności innego dziecka, terapeuta i Organizatorzy mogą powiadomić o konieczności przesunięcia zajęć na inną godzinę.
 5. Terapeuta ma prawo z przyczyn losowych odwołać zajęcia terapeutyczne dzień wcześniej i w tym samym dniu.
 6. Rodzic ma obowiązek zgłosić planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić w ,,Sensoryce” ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z terapeutą prowadzącym lub ewentualnie z osobą zajmującą się organizacją zajęć.

 

 

CENNIK

Obowiązujące opłaty dotyczące diagnoz i zajęć terapeutycznych znajdują się na stronie internetowej Ośrodka wspierania rozwoju dzieci ,,Sensoryka” w Krakowie w zakładce Cennik:

 

https://sensoryka.net.pl

Wszelkie pytania proszę kierować pod email:

sensoryka.krakow@gmail.com

,,Sensoryka” zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie, a następnie powiadomienie o tym klientów.

Opinie

.

.

.

.

.

.

Polub nas na Facebook