SENSORYKA- Ośrodek wspierania rozwoju dzieci i rodziny w Krakowie, ul. Turniejowa , Kurdwanów

Cennik i regulamin

Atrakcyjne ceny i dogodne terminy

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi cenami

Diagnoza intergracji sensorycznej

450 -zł
trzy spotkania, dopłata 50 zł za kolejne spotkanie
Pisemna diagnoza, omówienie

Terapia integracji sensorycznej

120 -zł
50 minut + omówienie zajęć
Zajęcia indywidualne z terapeutą

Terapia integracji sensorycznej z zastosowaniem SOUNDSORY®

125 -zł
50 MINUT + OMÓWIENIE ZAJĘĆ
Zajęcia indywidualne z terapeutą

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR)

350 -zł
Dwa spotakania
Konsultacja ze specjalistą + pisemny opis

Logopeda z dojazdem

150 -zł
45 minut
Za jedno spotkanie z dojazdem.

Konsultacja logopedyczna z badaniem przesiewowym

150 -zł
50 do 60 minut
Możliwa krótka, pisemna opinia na potrzeby rodzica

Diagnoza logopedyczna standaryzowanym testem KOLD

250 -zł
dwa spotkania ok. 45-50 minut, w przypadku dzieci szkolnych jedno spotkanie 90 min
Pisemna diagnoza, omawiająca każdą sferę

Diagnoza logopedy - możliwości komunikacyjnych u dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

250 -zł
dwa spotkania ok. 45-50 minut
Pisemna opinia i próba doboru komunikatora

Audiogram

110 -zł
ok. 35 minut
Audiogram wykonany na urządzeniu SAT II wraz z opisem

Terapia logopedyczna

110 -zł
45 minut
Zajęcia prowadzi neurologopeda

Diagnoza grafomotoryczna

200 -zł
60 minut
Wskazana do terapii ręki

Terapia dysleksji z zastosowaniem SAT II

100 -zł
ok. 35 minut
za jedno spotkanie

Konsultacja psychologiczna

140 -zł
55 minut
Jedno spotkanie

Terapia ręki

120 -zł
50 minut

Trening przetwarzania słuchowego

100/110 -zł
ok. 30/45 minut
Zajęcia indywidualne z terapeutą

SAT II - Diagnoza przetwarzania słuchu centralnego i słuchu obwodowego

220 -zł
ok. 90 minut
Wynik z badania oraz omówienie

Terapia pedagogiczna

120 -zł
50 minut
Zajęcia indywidualne z pedagogiem

Wydanie pisemnej informacji przez psychologa lub terapeutę

70 do 150 -zł
za dokument

Wypożyczenie słuchawek SOUNDSORY®

20 -zł
za dzień

Wypożyczenie słuchawek SOUNDSORY®

300 -zł
20 dni

Inteligencji Cattella ( CFT 1-R )

300 -zł
60 do 90 minut
Wywiad, spotkanie z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia

Konsultacja wybiórczości pokarmowej u dzieci

120 -zł
60 minut
Indywidualna konsultacja z terapeutą

Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka- diagnoza psychologiczna

450 -zł
2x60 minut
Wywiad, 2 spotkania z dzieckiem, omówienie wyników diagnozy, opinia

Ćwiczenia koncentracji uwagi

120 -zł
45 minut
Terapia indywidualna

Numer Konta: 90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

Ważne !

Nieodwołanie wizyty przez Klienta do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty i koniecznością uiszczenia opłaty.

REGULAMIN

OŚRODKA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECI I RODZINY SENSORYKA W KRAKOWIE

(ważny od dnia 3 stycznia 2022r.)

 1. Przed podjęciem terapii integracji sensorycznej, terapii ręki lub innej terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka..
 2. Terapeuci uznają diagnozy z innych ośrodków terapii integracji sensorycznej, o ile nie są one starsze niż 6 miesięcy.
 3. Rodzice/opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 5. W czasie terapii rodzice/opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.
 6. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 7. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy. Dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach, najlepiej antypoślizgowych.
 8. Każda sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.
 9. Efektywność terapii wymaga minimum 4 zajęć terapeutycznych w miesiącu.
 10. Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu, natomiast terapia ręki trwa ok. 9-12 miesięcy, terapia pedagogiczna od 12-24 miesięcy lub dłużej. Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:
  • Rodzice współpracują z terapeutą;
  • Realizują wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego;
  • Spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.
 11. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia oraz odbioru dziecka o ustalonej godzinie.
 12. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ponieważ może to zaburzyć zaplanowany czas na kolejne zajęcia.
 13. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzenia.
 14. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 15. Terapeuta nie ma obowiązku przypominania o ustalonym terminie  terapii, której data i godzina  zostały wcześniej uzgodnione z rodzicem/opiekunem dziecka.
 16. Godziny otwarcia/ funkcjonowania  SENSORYKA oraz godziny pracy terapeutów mogą ulegać zmianie. Od poniedziałku do piątku  zajęcia terapeutyczne odbywają się od 8.00 – 19.00 w soboty od 8.00 – 15.00.
 17. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na prowadzenie zajęć terapeutycznych, niniejszego regulaminu oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych. „SENSORYKA udostępnia stosowne formularze do podpisu.

REGULACJA OPŁAT:

 1. Ośrodek Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny SENSORYKA przyjmuje formy opłaty za usługi: przelew na konto, wpłatę w formie gotówki bezpośrednio przed zajęciami, płatności kartą.
 2. Opłaty za sesje terapeutyczne lub diagnozę należy dokonywać z góry, za każde (w tym samym dniu lub wcześniej, ewentualnie za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko będzie uczęszczało). Ze względów organizacyjnych, przyjmuje się za zasadę, że zajęcia z terapii integracji sensorycznej i fizjoterapii są rozliczane miesięczne w formie karnetów. Karnety są płatne z góry za cały miesiąc. Ilość planowanych zajęć na dany miesiąc dla dziecka wynika z kalendarza i uwag rodzica/opiekuna.
 3. Opłaty należny uiszczać na poniżej podane konto lub gotówką :

Nr konta:

  90 2490 0005 0000 4500 3092 4977

 1. Terminowa wplata jest gwarancją utrzymania terminu.
 2. Brak uiszczenia opłaty, zaległości stanowi podstawę do odmowy przyjęcia dziecka na diagnozę, zajęcia terapeutyczne, konsultacje.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 1. O każdej nieobecności należy powiadomić najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć.
 2. Rodzic/Opiekun ma prawo odwołać zajęcia (bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później niż do godziny 18.00 dnia poprzedzającego umówiony termin zajęć (osobiście, telefonicznie, poprzez SMSa lub e-mail skutecznie, za potwierdzeniem zwrotnym). Zajęcia odwołane można odrobić w innym terminie wyznaczonym przez terapeutę.
 3. Niepowiadomienie terapeuty o nieobecności lub powiadomienie o nieobecności z opóźnieniem, skutkuje utratą 100% opłaty za jedne zajęcia terapeutyczne oraz niemożliwością odrobienia zajęć w innym terminie.
 4. Zajęcia odwołane przez terapeutę można odrobić w dogodnym terminie lub zajęcia odbędą się w zastępstwie z inną osobą. W przypadku braku takiego terminu, opłata za następny miesiąc terapii zostanie pomniejszona o niewykorzystaną kwotę. W przypadku np. rezygnacji z zajęć z powodu nieobecności innego dziecka, terapeuta i Organizatorzy mogą powiadomić o konieczności przesunięcia zajęć na inną godzinę.
 5. Terapeuta ma prawo z przyczyn losowych odwołać zajęcia terapeutyczne dzień wcześniej i w tym samym dniu.
 6. Rodzic ma obowiązek zgłosić planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ i uzgodnić w SENSORYKA ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z osobą zajmującą się organizacją zajęć.

 

 

CENNIK

Obowiązujące opłaty dotyczące diagnoz i zajęć terapeutycznych znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny SENSORYKA w Krakowie w zakładce Cennik:

 

https://sensoryka.net.pl

Wszelkie pytania proszę kierować pod email:

sensoryka.krakow@gmail.com

SENSORYKA zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie, a następnie powiadomienie o tym klientów.

Polub nas na Facebook