SENSORYKA - DOTYK ZDROWIA !

Zajęcia terapeutyczne

Terapeuci

mgr Ewa Kucia

Dyrektor ośrodka wspierania rozwoju dzieci

Profil zawodowy:

od 2012 roku dyrektor Niepublicznego Przedszkola Montessori ,,Arka Noego” w Krakowie,

pedagog/nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej,

nauczyciel Montessori,

terapeuta Integracji Sensorycznej,

terapeuta ręki,

certyfikowany terapeuta TUS

Terminy i godziny pracy wg. ustaleń indywidualnych

mgr Iwona Strojek

terapeuta Integracji Sensorycznej,

terapeuta ręki,

pedagog specjalny

certyfikowany terapeuta TUS

Godziny pracy:

mgr Beata Firlińska

terapeuta Integracji Sensorycznej,

terapeuta pedagogiczny,

nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny

Godziny pracy: