Diagnoza i terapia dysleksji

Diagnoza i terapia dysleksji

Terapia dysleksji z wykorzystaniem SAT II

 

Dysleksja rozwojowa to zaburzenia manifestujące się trudnościami w nauce czytania, mimo stosowania obowiązujących metod nauczania, normalnej inteligencji i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często uwarunkowane jest konstytucjonalnie (Bogdanowicz,1994). 

Z kolei ryzyko dysleksji to zagrożenie wystąpienia dysleksji, czyli wyższe prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego zaburzenia w przyszłości. Mówi się o nim przede wszystkim w okresie poprzedzającym rozpoczęcie formalnej nauki czytania i pisania, a więc przed pójściem dziecka do szkoły oraz w 1-2 klasie szkoły podstawowej, kiedy umiejętności te są stopniowo nabywane i rozwijane.

Mimo iż definicja dysleksji rozwojowej oscyluje wokół deficytów w czytaniu i pisaniu, dziecko z dysleksją boryka się ze znacznie szerszą gamą problemów. Mogą dotyczyć one min.:

  • opóźnionego rozwoju mowy;
  • małej sprawności i koordynacji ruchów podczas zabaw, pisania, rysowania;
  • trudności w zakresie percepcji słuchowej i słuchu fonemowego;
  • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych.

 

W przypadku, gdy u Państwa dziecka stwierdzono dysleksję rozwojową lub ryzyko występowania dysleksji proponujemy nowatorską metodę terapii – całościową terapię dysleksji z wykorzystaniem komputerowego modułu terapeutycznego SAT II.

Ta propozycja terapii jest autorską metodą dr psychologii – dr Bartosza M. Radtke (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych) i koncentruje się na treningu funkcji, które stanowią patomechanizm dysleksji rozwojowej (funkcje słuchowo-językowe, wzrokowo-przestrzenne, integracja percepcyjno-motoryczna oraz centralne przetwarzanie słuchowe).

 

 

 

 

  1. Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Warszawa 1994.
  2. Gunia G., Lechta V., Wprowadzenie do logopedii, Kraków 2012.

Polub nas na Facebook