Integracja sensoryczna – terapia

Terapia integracji sensorycznej

Jest to zajęcia prowadzone na odpowiednio przystosowanej sali. Zajęcia są prowadzone przez  wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Przedmiotem zajęć z terapii SI jest wyrównanie deficytów wskazanych w diagnozie. Zajęcia trwają około 50 minut i są zakończone krótkim omówieniem bieżących postępów.

Terapia integracji sensorycznej to zajęcia prowadzone na odpowiednio przystosowanej sali. Zajęcia są prowadzone przez  wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Przedmiotem zajęć z terapii SI jest wyrównanie deficytów wskazanych w diagnozie. Zajęcia trwają około 50 minut i są zakończone krótkim omówieniem bieżących postępów.

Dla kogo przeznaczona jest terapia SI?

 Integracja sensoryczna jest jedną a najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:

 

 •  umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
 • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
 • opóźnionego rozwoju mowy;
 • opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją uczenia się;
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
 • nadwrażliwości lub małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
 • nadwrażliwości na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjną.

SI okazuje się także skuteczna, co potwierdzają liczne doświadczenia wykorzystujących ją terapeutów w odniesieniu do dzieci z:

 •  autyzmem;
 •  zespołem Aspergera;
 •  niepełnosprawnością intelektualną;
 •  mózgowym porażeniem dziecięcym;
 •  zespołem Downa;
 •  innymi sprzężonymi zaburzeniami;
 •  grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.

 

Dane z literatury (Violet F. Maas „Uczenie się przez zmysły”, 1998) wskazują, że zaburzenia SI mogą występować u 15 do 45% populacji.

 

Badania wykazały, że autyzm i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to dwa najpoważniejsze uwarunkowania występowania zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Kolejne to zaburzenia w nauce (np. szczególne trudności w uczeniu się, dysleksja), zespół łamliwego chromosomu X i zespół Downa.

Najczęściej terapia SI trwa od 6 do 24 miesięcy:

 zajęcia terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu, każde zajecie trwa 50 minut;

 efektywność terapii wymaga minimum 4 spotkań w miesiącu;

Zobacz też!

Polub nas na Facebook