SENSORYKA - DOTYK ZDROWIA !

Terapia ręki

mgr Iwona Strojek
mgr Ewa Kucia

Terapeuta ręki i terapeuta SI

Godziny pracy:

mgr Anna Synowiec

Terapeuta ręki

Nauczyciel Montessori, nauczyciel wychowania przedszkolengo

Nauczyciel polonista

Godziny pracy: