Diagnoza i terapia ręki

Diagnoza zaburzeń grafomotoryki służy:

 

 • ocenie rozwoju motorycznego dziecka,
 • ocenie funkcjonowania małej motoryki,
 • opracowaniu planu terapii ręki.

Przebieg diagnozy

W diagnozie bardzo istotna jest obserwacja i zebranie informacji na temat ogólnego rozwoju ruchowego dziecka. Obserwowany jest sposób poruszania się, postawa ciała, napięcie mięśniowe, sposób trzymania narzędzia pisarskiego, podejmowanie przez dziecko określonych zabaw i ćwiczeń. Na tej podstawie opracowywany jest indywidualny plan terapii ręki.

Terapia ręki to ćwiczenie gimnastyczne całego ciała prowadzące do stabilizacji centralnej i swobodnej pracy kończyn. Terapia ręki ma na celu przygotowanie ręki do najwyższych funkcji jaką jest pisanie.

Przyczyn zaburzających pracę ręki jest bardzo wiele i często nie wystarczy szukać ich w samej ręce ale także w funkcjonowaniu wzrokowym, czy integracji sensorycznej dziecka. Stąd do terapii ręki podejść należy wieloetapowo, dokładnie diagnozując, co leży u podłoża trudności dziecka. Terapia ręki to często praca zespołowa, wymagająca współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 •  nieprawidłową postawę ciała;
 •  zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej;
 •  problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zakładanie, zdejmowanie ubrań);
 •  problemy w zabawkach manipulacyjnych/precyzyjnych (układanie małych przedmiotów, nawlekanie, lepienie plasteliny);
 •  niska szybkość wykonywanych ruchów;
 •  trudność z planowaniem ruchu;
 •  wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych;
 •  problemy grafomotoryczne (rysowanie, kolorowanie, pisanie);
 •  zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 •  problem z koordynacją ruchową;
 •  wspomagająco w opóźnieniu rozwoju mowy

Cele w terapii ręki

 

Terapia ręki ma na celu:

 •  usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców;
 •  usprawnienie współpracy oko-ręka;
 •  rozwijanie umiejętności planowania ruchu;
 •  wspomaganie czucia głębokiego i powierzchniowego;
 •  rozwijanie sprawności ruchowej dłoni dziecka;
 •  przygotowanie i doskonalenie nauki pisania.

Polub nas na Facebook