Psycholog

Konsultacja psychologiczna 

Obejmuje wywiad z rodzicem, dzieckiem oraz obserwację dziecka podczas wykonywania zadań, zabawy i swobodnej rozmowy. 

Konsultacja psychologiczna ma na celu wyłonienie trudności towarzyszących dziecku, obszarów do pracy, a także na pomocy w lepszym zrozumieniu jego funkcjonowania i rozwoju. 

Pomoc psychologiczna 

Ma na celu wsparcie dziecka  w aktualnych trudnościach i wyzwaniach rozwojowych. Wiąże się to m.in. z lepszym rozpoznawaniem, rozumieniem i wyrażaniem emocji oraz ich regulacją. Podczas spotkań dziecko pozna strategie radzenia sobie ze stresem i lękiem, a także nauczy się jak lepiej funkcjonować w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Pomoc psychologiczna pozwoli także na lepsze poznanie siebie, zrozumienie własnych potrzeb i motywacji. 

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców, którzy chcą wspierać ich prawidłowy rozwój. 

Polub nas na Facebook