Diagnoza słuchu

Diagnoza słuchu obwodowego i diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego

Diagnoza jest wykonywana przez wykwalifikowanego terapeutę za pomocą Screeningowego Audiometru Tonalnego SAT II.

Urządzenie umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego. Przeprowadzenie badania nie wymaga kabiny ciszy i możliwe jest w warunkach standardowego gabinetu psychologa, pedagoga czy logopedy. Test centralnego przetwarzania słuchowego zostały poddane pełnej normalizacji w roku 2014 r. na populacji polskich dzieci.

Diagnoza z wykorzysteniem systemu SAT obejmuje:

 • diagnozę sprawności słuchu obwodowego:
  • audiogram (125Hz; 250Hz; 500Hz; 750 Hz; 1,5kHz; 2kHz; 3kHz; 4kHz; 6kHz; 8kHz)
 • diagnoza słuchowego przetwarzania centralnego:
  • aspekt czasowy:
   • Test sekwencji długości dźwięków
  • o aspekt fizyczny:
 • Test sekwencji wysokości dźwięków

 

W ośrodku można przeprowadzić:

    • badanie słuchu obwodowego – dorośli i dzieci od 4 r.ż.
    • badanie centralnego przetwarzania słuchowego – od 7 r.ż.

Polub nas na Facebook