Test Conners 3

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi znany jako ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), to jedno z najczęstszych zaburzeń neurobehawioralnych występujących u dzieci na całym świecie. ADHD stanowi wyzwanie zarówno dla samych dzieci, jak i ich rodzin oraz otoczenia szkolnego. Jest to trudność, która wpływa na różne aspekty życia dziecka, od jego zachowania i funkcjonowania w szkole po relacje z rówieśnikami i samoocenę.

ADHD charakteryzuje się trzema głównymi objawami: deficyt uwagi, hiperaktywność i impulsywność. Dzieci z ADHD mogą mieć zaburzenia koncentracji uwagi, a także trudności w kontrolowaniu swojego zachowania oraz dostosowywaniu się do wymagań społecznych i edukacyjnych. Nieleczone ADHD nie tylko wpływa na codzienne życie dziecka, ale również na jego przyszłość, jeśli nie zostanie rozpoznane i zrozumiane.

Jak diagnozować ADHD?

Diagnoza Zespołu Deficytu Uwagi z Hiperaktywnością (w skrócie ADHD) jest procesem skomplikowanym i wymaga specjalistycznej oceny ze strony wykwalifikowanego lekarza, psychologa lub psychiatry. Jednym z narzędzi, które może być używane w procesie diagnozy ADHD, jest Test Conners-3.

Badanie kwestionariuszami Conners 3 stanowi element diagnozy psychologicznej pod kątem ADHD, wraz z trudnościami współwystępującymi, takimi jak zaburzenia zachowania oraz opozycyjno-buntownicze. Metoda badania oparta jest na najnowszych standardach i kryteriach diagnozy DSM-5 obejmując skale treściowe, objawowe, kontrolne oraz pytania dodatkowe, co umożliwia wgląd w sposób funkcjonowania dziecka we wszystkich mierzonych obszarach (nieuwagi, nadaktywności/impulsywności, problemów z nauką, funkcji wykonawczych, relacji z rodziną, relacji z rówieśnikami).

Dlaczego Warto Skorzystać z Testu Conners 3 na ADHD?

Zdiagnozowana nadpobudliwość psychoruchowa dzieci niesie za sobą wiele korzyści, m.in.:

  • Test Conners 3 pozwala na wczesne rozpoznanie objawów ADHD, co umożliwia szybką diagnozę i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. W przypadku ADHD wczesna interwencja może znacząco poprawić jakość życia dziecka.
  • Wyniki testu pozwalają na dostosowanie terapii i wsparcia do konkretnych potrzeb dziecka, co może zwiększyć efektywność leczenia.
  • Leczenie ADHD może znacząco poprawić zdolność dziecka do funkcjonowania w szkole, relacji z rówieśnikami i w rodzinie.
  • Skuteczne zarządzanie ADHD może pomóc w zapobieganiu przyszłym problemom zdrowotnym i społecznym, umożliwiając dziecku rozwijanie pełnego potencjału.

Postawienie rozpoznania nadpobudliwości psychoruchowej pozwala na rozpoczęcie terapii, która ma za zadanie złagodzić lub całkowicie wyeliminować objawy ADHD. Równie ważne są również stałe spotkania z psychoterapeutą dziecięcym. Umów się na diagnozę ADHD w Mentali i pomóż w ogólnym funkcjonowaniu dziecka.

Polub nas na Facebook