Neurologopeda dziecięcy

Kim jest neurologopeda dziecięcy?

Neurologopeda dziecięcy specjalizuje się w pracy z dziećmi, u których występują trudności i zaburzenia mowy. Zaburzenia te mogą powstać w wyniku problemów neurologicznych, układu nerwowego czy zaburzenia neuromotorycznych. Podczas konsultacji specjalista dziecięcy neurologopeda ocenia: budowę i napięcie narządów jamy ustnej, warg, języka oraz wędzidełka. Ponadto neurologopeda wykonuje diagnozę funkcji pokarmowych u dzieci, u których występują zaburzenia przyjmowania, rozdrabniania pokarmu czy problemy ze ssaniem piersi lub butelki.

Kiedy zgłosić się do neurologopedy dziecięcego?

Neurologopeda dziecięcy diagnozuje i prowadzi terapię u dzieci:

  • z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego,
  • z zaburzeniami mowy, wynikającymi z choroby bądź wypadku,
  • z trudnościami połykania lub ssania piersi lub butelki
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Autyzm, Zespół Aspergera,
  • z zespołem Downa,
  • z rozszczepem wargi i/lub podniebienia,
  • z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dyzartią

Polub nas na Facebook