Terapia ręki

Terapia ręki to ćwiczenie gimnastyczne całego ciała prowadzące do stabilizacji centralnej i swobodnej pracy kończyn. Terapia ręki ma na celu przygotowanie ręki do najwyższych funkcji jaką jest pisanie.

Przyczyn zaburzających pracę ręki jest bardzo wiele i często nie wystarczy szukać ich w samej ręce ale także w funkcjonowaniu wzrokowym, czy integracji sensorycznej dziecka. Stąd do terapii ręki podejść należy wieloetapowo, dokładnie diagnozując, co leży u podłoża trudności dziecka. Terapia ręki to często praca zespołowa, wymagająca współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

— nieprawidłową postawę ciała;

— zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej;

— problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zakładanie, zdejmowanie ubrań);

— problemy w zabawkach manipulacyjnych/precyzyjnych (układanie małych przedmiotów, nawlekanie, lepienie plasteliny);

— niska szybkość wykonywanych ruchów;

— trudność z planowaniem ruchu;

— wolne tempo uczenia się nowych czynności motorycznych;

— problemy grafomotoryczne (rysowanie, kolorowanie, pisanie);

— zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;

— problem z koordynacją ruchową;

— wspomagająco w opóźnieniu rozwoju mowy

Cele w terapii ręki

 

Terapia ręki ma na celu:

— usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców;

— usprawnienie współpracy oko-ręka;

— rozwijanie umiejętności planowania ruchu;

— wspomaganie czucia głębokiego i powierzchniowego;

— rozwijanie sprawności ruchowej dłoni dziecka;

— przygotowanie i doskonalenie nauki pisania.

 

Za: K. Bromelska  “Podręcznik terapeuty reki”.

 

 

 

Polub nas na Facebook