Trening przetwarzania słuchowego

Trening przetwarzania słuchowego

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3 do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego ( APD), które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( APD) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z podstawowych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona.

 

Do objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego należą:

 • trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,
 • trudności w rozumieniu mowy w hałasie (zazwyczaj w sytuacji 1:1 nie ma takich problemów),
 • trudności w lokalizacji źródła dźwięku,
 • problemy z koncentracją (zazwyczaj krótki czas koncentracji),
 • trudności w nauce czytania,
 • nadwrażliwość słuchowa.

Trening prowadzony jest z zastosowaniem urządzenia Screeningowy Audiometr Tonalny z Testami Centralnymi i modułem terapeutycznym SAT II.

Urządzenie posiada moduł terapeutyczny pozwalający na trening centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych w terapii dysleksji. Ćwiczenia terapeutyczne w tym module opracował dr Bartosz M. Radtke na podstawie badań własnych oraz badań i teorii dysleksji prof. Marty Bogdanowicz.

Treningu centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych. Moduł terapeutyczny Systemu SAT II zawiera ćwiczenia, takie jak:

 • naśladowanie wzorów rytmicznych,
 • porównywanie par wzorców rytmicznych,
 • rozpoznawanie sekwencji dźwięków różniących się wysokością,
 • rozpoznawanie sekwencji dźwięków różniących się długością,
 • różnicowanie fonemów izolowanych,
 • różnicowanie słów w parach,
 • różnicowanie pseudosłów w parach ,
 • wskazywanie słowa innego niż pozostałe w ciągach trzyelementowych,
 • wskazywanie pseudosłowa innego niż pozostałe w ciągach trzyelementowych.

Polub nas na Facebook