Psycholog

Konsultacja psychologiczna 

Obejmuje wywiad z rodzicem, dzieckiem oraz obserwację dziecka podczas wykonywania zadań, zabawy i swobodnej rozmowy. 

Konsultacja psychologiczna ma na celu wyłonienie trudności towarzyszących dziecku, obszarów do pracy, a także na pomocy w lepszym zrozumieniu jego funkcjonowania i rozwoju. 

Pomoc psychologiczna 

Ma na celu wsparcie dziecka  w aktualnych trudnościach i wyzwaniach rozwojowych. Wiąże się to m.in. z lepszym rozpoznawaniem, rozumieniem i wyrażaniem emocji oraz ich regulacją. Podczas spotkań dziecko pozna strategie radzenia sobie ze stresem i lękiem, a także nauczy się jak lepiej funkcjonować w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Pomoc psychologiczna pozwoli także na lepsze poznanie siebie, zrozumienie własnych potrzeb i motywacji. 

Trening funkcji poznawczych

Procesy poznawcze to podstawowe funkcje, które służą nam do poznania rzeczywistości, uzyskania orientacji w otoczeniu, przyswajania wiedzy o otaczającym nas świecie i przetwarzania uzyskanych informacji, a następnie wyprowadzania ich do otoczenia w formie reakcji, jaką jest nasze zachowanie. Ćwiczenia na zajęciach pozwalają również na wydłużanie czasu koncentracji dziecka.
Na zajęciach ćwiczone są procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, spostrzeganie świata przy pomocy zmysłów oraz myślenie.
Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży powyżej 2 lat.

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców, którzy chcą wspierać ich prawidłowy rozwój. 

Polub nas na Facebook