Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – właściwe narzędzie do oceny rozwoju funkcjonalnego dzieci.

Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to wykorzystywana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) jest metodą diagnostyczną opracowaną w Monachium przez pediatrę Theodora Hellbrugge, opierającą się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka.

Metodę tę stosuje się do oceny rozwoju dziecka w wieku od pierwszego miesiąca życia do sześciu lat. MFDR obejmuje diagnostykę bazową, która ujmuje opóźnienia w sposób ilościowy w 8 obszarach (dużej motoryki, małej motoryki, percepcji, mówienia, rozumienia mowy, wieku społecznego, samodzielności). Diagnostyka monachijska jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych.

Monachijskijska Funkcjonalna Diagnostykai Rozwojowa to narzędzie do oceny rozwoju funkcjonalnego dzieci od urodzenia do 6 roku życia.

 

 MFDR dla 2 i 3. roku życia obejmuje diagnostykę:

 • Wieku chodzenia;
 • Wieku sprawności manualnej;
 • Wieku percepcji;
 • Wieku mówienia;
 • Wieku rozumienia mowy;
 • Wieku społecznego;
 • W zakresie samodzielności.

 MFDR dla 4-6 roku życia obejmuje ocenę:

 • Motoryki precyzyjnej;
 • Inteligencji wzrokowej;
 • Mowy i wiedzy ogólnej;
 • Rozumienia liczb;
 • Samodzielności;
 • Logicznego myślenia.

Monachijska Funkcjonalnej Diagnostyka Rozwojowa jest kompleksową oceną rozwoju psychoruchowego dziecka, dzięki której możliwe jest wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń funkcjonalnych i podjęcie odpowiedniej terapii oraz rozpoznania mocnych stron dziecka i wspierania jego rozwoju.

W naszym Ośrodku obecnie przeprowadzamy diagnozę dzieci w wieku od 3-6 lat.

Polub nas na Facebook