Diagnozy i opinie Poradni

Wykonujemy następujące diagnozy i opinie

  1. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafii dyskalkulia)
  2. Ocena gotowości szkolnej (odroczenie obowiązku nauki w szkole lub wczesniejszego rozpoczęcia nauki w szkole)
  3. Diagnoza integracji sensorycznej
  4. Diagnoza psychologiczna w kierunku ADHD
  5. Diagnoza na potrzeby zatrudnienia młodocianego pracownika
  6. Diagnoza pod katem braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko lub młodocianego pracy lub innych zajęć zarobkowych.
  7. Diagnoza – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  8. Diagnoza logopedyczna.
  9. Wybiórczość pokarmowa.

Polub nas na Facebook