Diagnoza pod kątem braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

Diagnoza pod kątem braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

 

Diagnoza możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka dla celów oceny możliwości wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć będących źródłem przychodu – na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Niezbędna m.in. w okolicznościach, w których dziecko ma być zaangażowane w działania związane z udziałem w reklamach, sesjach fotograficznych, pełnić rolę aktora bądź statysty w filmie czy przedstawieniu teatralnym lub uczestniczyć w aktywności sportowej na zasadach umożliwiających osiąganie w ten sposób korzyści zarobkowych.

Opinia

Efektem diagnozy jest wydanie opinii, o której mowa w Art. 304(5) Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), obejmującej wskazanie bądź przeciwwskazanie do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

Polub nas na Facebook