Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSORYKA

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WWRD, czyli wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to cykl bezpłatnych zajęć terapeutycznych, realizowanych na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

Program WWRD opiera się na współpracy z wieloma specjalistami w tym neurologopedą/logopedą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej. W proces terapii włączani są również rodzice, którzy otrzymują wszechstronne wsparcie w zakresie psychoedukacji i pracy z dzieckiem oraz wzmacniania łączącej ich więzi emocjonalnej.

Jak uzyskać opinię o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

 

Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty np. neurologa, psychiatry, lekarza rehabilitacji, ortopedy, laryngologa, okulisty.

Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii.

Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz bardzo ważne stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy;
  • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją;
  • niepełnosprawność intelektualną;
  • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie);
  • Autyzm i Zespół Aspergera;
  • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy;

Udaj się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja – sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka lub według adresu zamieszkania).

Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne).

Odbierz Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Przyjdź z opinią do NPPP SENSORYKA

Poprosimy Cię o wypełnienie wniosku i dostarczenie do Poradni oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ewentualnie innej dokumentacji dotyczącej dziecka np. posiadanych opinii o funkcjonowaniu dziecka np. ze żłobka, przedszkola czy innych placówek.

Potem otrzymasz niezbędne informacje dotyczące zajęć, ilości godzin i rodzaju przyznanej terapii. 

Po umówieniu terminu BEZPŁATNIE skorzystać z programu WWRD

Zapraszamy do kontaktu

Diagnoza i terapii integracji sensorycznej, psycholog, logopeda, fizjoterapia, Poradnia Sensoryka. wybiórczość pokarmowa, diagnoza słuchu, terapia ręki. SENSORYKA. Kraków

Polub nas na Facebook