Terapie poradni

Zapraszamy na terapie

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna (tzw. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wieloprofilowe usprawnianie) skierowana jest do:

  1. dyslektyków
  2. dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
  3. dzieci o obniżonej sprawności manualnej
  4. dzieci z trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, ortografii, matematyki, języków obcych)
  5. dzieci z problemami z koncentracją uwagi
  6. dzieci z niską samooceną, nieśmiałych
  7. dzieci o nieharmonijnym rozwoju
  8. dzieci o zaburzonym słuchu fonematematycznym

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

Zajęcia prowadzi pedagog.

Zajęcia trwają ok.50 min. lub 45min. dla WWR  i prowadzone są indywidualnie.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Obejmuje m.in.:

  1. terapię dzieci z trudnościami szkolnymi
  2. terapię dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową
  3. pełną diagnostykę psychologicznš,
  4. poradnictwo psychologiczne,
  5. porady psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
  6. pomoc rodzinom w różnych problemach
  7. każdy inny problem, z którym nie potrafisz poradzić sobie sam.

Zajęcia trwają ok.50 min. lub 45min. dla WWR  i prowadzone są indywidualnie

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Obejmuje m.in. :

  1. diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych (od 3 roku życia)
  2. usuwanie zaburzeń i wad wymowy,
  3. wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  4. usuwanie problemów z płynnością mówienia
  5. porady i konsultacje dla rodziców i opiekunów.

W pracy logopedycznej stosowane są różnorodne ćwiczenia artykulacyjne oraz ćwiczenia wspomagające artykulację: ćwiczenia motoryki narządów mowy, oddechowe i słuchowe. Z dziećmi łączymy trud ćwiczeń z zabawą, która jest naturalną formą dziecięcej aktywności. Pozwala to na odwrócenie uwagi dziecka od różnego typu nieprzyjemności i przykrości związanych z pracą nad poprawą jego mowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, mobilizuje do działań, nie powodując znużenia ciągłym powtarzaniem konkretnych ruchów, słów i czynności. Poprzez tak urozmaiconą formę zajęć uzyskujemy akceptację dziecka dla prowadzonych działań, co w efekcie wpływa na pozytywne efekty terapii.

Zajęcia prowadzi logopeda.

Zajęcia trwają ok.45 min. i prowadzone są indywidualnie.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Obejmuje m.in. :

  1. poprawę umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi)
  2. poprawę problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
  3. nadwrażliwości lub małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne,
  4. nadwrażliwości na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjną
  5. nadwrażliwości lub małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;.

W terapii SI podstawę stanowi stymulacja zmysłu równowagi podczas różnorodnych zabaw prowadzonych na sprzęcie podwieszanym (huśtawki, platformy, walce, itd.). Wiele jest również ćwiczeń i zabaw stymulujących czucie powierzchniowe i głębokie, zmysł wzroku, słuchu i węchu.

Podczas zajęć dziecko jest zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności sprzyjających minimalizowaniu deficytów rozwojowych. Stopień trudności tych aktywności stopniowo wzrasta w miarę czynionych przez nie postępów. Nie mogą być one ani za łatwe, ani zbyt trudne. W terapii SI nie ma miejsca na porażki, a każde ćwiczenie powinno kończyć się sukcesem. Ważnym aspektem tej terapii jest motywacja podopiecznego. Odgrywa ona dużą rolę przy doborze aktywności. Niektórym dzieciom terapeuta pozostawia wiele swobody przy doborze zabaw i ćwiczeń, innym proponuje aktywności specjalnie dla nich wyselekcjonowane.

Zajęcia prowadzi terapeuta integracji sensorycznej.

Zajęcia trwają ok.50 min. lub 45min. dla WWR  i prowadzone są indywidualnie.

Polub nas na Facebook