Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSORYKA

Zapraszamy do naszej Poradni dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, a także inne osoby pragnące skorzystać z porady specjalistów.

Badanie psychologiczne ucznia nieletniego na potrzeby zatrudnienia.

Badanie jest wymagane w przypadku, zatrudnienia osób niemających 16 lat. Ponieważ zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą jest dopuszczalne w razie:

1) wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby;

2) przedstawienia zaświadczenia lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby;

3) przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Badanie psychologiczne polega na ocenie możliwości rozwojowych w sferach: poznawczej, osobowościowej, emocjonalno – motywacyjnej i społecznej. Uczeń zgłasza się do poradni z rodzicem/opiekunem, którego prosimy o udzielenie ukierunkowanego wywiadu.

Po przeprowadzeniu badań wydajemy pisemną opinię psychologiczną, dotyczącą możliwości przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

 

Podstawa prawna: art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy

Polub nas na Facebook