Dyrektor Poradni

Dyrektor Poradni

Terapeuta, pedagog.

Ewa Kucia

Doświadczony specjalista i dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SENSORYKA  oraz Ośrodka.

Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel Montessori, specjalista Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, terapeuta ręki, terapeuta TUS, dietetyk.

Specialty

Terapeuta, pedagog.

Degrees

mgr

Certificates & awards

Dodatkowe kursy i uprawnienia: masaż klasyczny z elementami technik manualnych (AWF), wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu, obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym, diagnoza i terapia SI małego dziecka, podstawy psychoterapii, szkolenie “funkcje wzrokowe”, Optodysleksja, Syndrom Irlen, neuroprzekaźniki – biochemiczny obraz dziecka, Regulacja napięcia emocjonalnego dziecka, zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD, masaż logopedyczny, uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami diagnostycznymi SAT. uprawnienia diagnostyczne do wykonywania diagnoz: rozwoju psychoruchowego dzieci 5 i 6 lat, dysleksji rozwojowej, przyczyn niepowodzeń szkolnych w wieku od 7 do 16 + dla dzieci i młodzieży

Polub nas na Facebook