Zasady bezpieczeństwa COVID

Regularnie, min. jeden raz w tygodniu przeprowadzamy higienizację/dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu poprzez ozonowanie.

Ozonowanie jest procesem, który skutecznie usuwa zarazki, bakterie i grzyby z poddanych temu procesowi pomieszczeń i ich wyposażenia.

 

Zasady bezpieczeństwa stosowane przez terapeutów SI W CZASIE PANDEMII COVID-19 na podstawie rekomendacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

1. Telefoniczne umówienie wizyty.
A. Udzielenie niezbędnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego korzystania z usług gabinetu terapii SI.
B. Przeprowadzenie wywiadu o stanie zdrowia pacjenta i osób pozostających w jego najbliższym otoczeniu.
C. Ustalenie terminu wizyty.
D. W sytuacji zaistnienia podejrzenia o możliwym zakażeniu dziecka, opiekuna czy osób z najbliższego otoczenia, wizyta nie może zostać zrealizowana. (Dodatni wywiad epidemiologiczny).
E. Grafik przyjmowania pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. W miarę możliwości zachować 15 – 30 minutowe przerwy pomiędzy pacjentami.
F. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę i zobowiązywany do punktualności.
G. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m.
H. W przypadku wykonywania diagnozy rekomenduje się przeprowadzić wywiad z rodzicem badanego dziecka przekazując drogą elektroniczną do wypełnienia formularz wywiadu oraz formularze sensomotoryczne.

2. Wizyta pacjenta.
A. Dziecko przynosi strój do przebrania się przed zajęciami.
B. Terapeuta przyjmuje pacjenta ubrany w środki ochrony indywidualnej.
C. Przed wejściem do gabinetu, należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie lub dezynfekcję rąk.
D. Następnie należy zmierzyć temperaturę dziecka i opiekuna. Dziecku może towarzyszyć tylko 1 opiekun . Opiekun cały czas używa w maseczki.
E. Przed zajęciami rodzic/opiekun aktualizuje i podpisuje wywiad w kierunku COVID-19.
F. Po zakończeniu terapii należy umożliwić opiekunowi i dziecku umycie lub dezynfekcję rąk.
G. Terapeuta po każdej wizycie pacjenta dokonuje wymiany lub dezynfekcji użytych środków ochrony indywidualnej, myje i dezynfekuje ręce.
H. Po każdej wizycie pacjenta, terapeuta dezynfekuje sprzęt SI oraz wietrzy salę.
I. Zaleca się co najmniej 2 x dziennie dezynfekować poczekalnie, klamki , blaty, itp.

3. Zalecenia ogólne:
A. ograniczenie powierzchni użytkowanej np. przez wydzielenie strefy parawanem, co pozwoli na ograniczenie obszaru dezynfekcji (dotyczy dużych gabinetów/sal terapii SI.
B. sugeruje się korzystanie wyłącznie z pomocy łatwo poddających się odkażaniu, tj. przedmiotów plastikowych, pokrytych skajem, bądź innym spełniającym powyższy warunek materiałem.
C. pozostałe pomoce, np. hamak, helikopter mogą być wykorzystane w pracy tylko z jednym dzieckiem danego dnia, a następnie poddane odkażaniu.
D. deskę rotacyjną i inne przedmioty, których pokrycie utrudnia właściwą dezynfekcję należy każdorazowo foliować.

Polub nas na Facebook