Terapia wg. koncepcji NDT BOBATH

Terapia wg. koncepcji NDT BOBATH

Metoda NDT-Bobath stanowi neurorozwojową koncepcji rehabilitacji niemowląt i dzieci w fizjoterapii. Dedykowana jest głównie dzieciom z zespołami neurologicznymi, przede wszystkim z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Założeniem terapii jest wykształcenie wzorców ruchowych najbardziej zbliżonych do prawidłowych, a także edukacja i nauczenie rodziców prawidłowej pielęgnacji dziecka, by rezultaty terapii były podtrzymywane również w warunkach domowych.

 

 

 

Polub nas na Facebook