Opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej. 

Opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej. 

Klasy terapeutyczne są tworzone w szkołach dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w zwykłej klasie, wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia. Klasy terapeutyczne mogą być przeznaczone dla uczniów, którzy nie kwalifikują się do nauczania w klasach integracyjnych i jednocześnie nie odnajdują się w klasach ogólnodostępnych, a posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika wskazanie do nauczania w klasie terapeutycznej. Nauka w klasie terapeutycznej odbywa się na podstawie programów nauczania, które realizowane są w danej szkole. Dostosowuje się tam metody i formy pracy z uczniami do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 15. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, stanowiących powód objęcia ucznia pomocą w tej formie.

 

Polub nas na Facebook