Diagnoza dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

Diagnoza możliwości komunikacyjnych u dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

Diagnoza możliwości komunikacyjnych przeznaczona jest dla dzieci niemówiących z trudnościami rozwojowymi, do których zaliczyć możemy min. niepełnosprawność intelektualną (szczególnie w stopniu znacznym i głębokim), zespoły wad genetycznych, całościowe zaburzenia rozwojowe czy mózgowe porażenie dziecięce lub inne czynniki, które sprawiają że nie występuje komunikacja werbalna.

W trakcie spotkania przeprowadzany jest skrócony wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym, przegląd dokumentacji medycznej, którą posiada dziecko oraz badanie umiejętności bazowych i gotowości do komunikacji symbolicznej.

Diagnoza możliwości komunikacyjnych u dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji składa się z dwóch spotkań oraz obserwacji, o które proszony jest rodzic lub opiekun prawny pomiędzy terminami spotkań. Uwieńczeniem jest wydanie opinii podsumowującej badanie oraz wstępna próba doboru komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

 

Polub nas na Facebook