Diagnostyka metodą Prechtla

Diagnostyka metodą Prechtla

 

Narzędzie diagnostyczne do oceny dzieci przedwcześnie urodzonych i niemowląt do około 6 miesiąca życia. Polega na obserwacji motoryki spontanicznej dziecka i pozwala odpowiednio wcześnie stwierdzić odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych.Kliniczne objawy porażeń, zaburzeń neurorozwojowych w wieku wczesnodziecięcym, występują dopiero w 8 miesiącu, a ich objawy dzięki diagnozie metodą Prechtla da się zaobserwować już w 12. tygodniu życia!!!

Diagnostyka metodą Prechtla polega na obserwacji wzorców motoryki spontanicznej, tzw. General Movements (GM’s). Występują one u płodu od 8 tygodnia życia i utrzymują się u dziecka przez pierwszych ok. 6 miesięcy życia. Jeśli u noworodka lub niemowlęcia wystąpiły uszkodzenia układu nerwowego jakość tych wzorców ulega zmianie. Dotyczy to rozwijającego się płodu, noworodków przedwcześnie urodzonych, niemowląt z trudnych porodów do 3 miesiąca życia.

Diagnostyka metodą Prechtla pozwala bardzo wcześnie stwierdzić lekkie odchylenia od prawidłowych wzorców ruchowych, które mogą prowadzić do deficytów motorycznych i problemów w wieku szkolnym. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu dziecko można poddać szybkiej terapii w okresie, gdy jest ona najskuteczniejsza ze względu na ogromną plastyczność dziecięcego centralnego układu nerwowego.

Metoda Prechtla jest metodą nieinwazyjną, bezbolesną, niewymagającą znieczulenia. Diagnostyka opiera się na obserwacji dziecka w stanie czuwania z wykorzystaniem techniki wideo. W odróżnieniu od rezonansu magnetycznego diagnostyka metodą Prechta pozwala również formułować wnioski dotyczące jakości, to znaczy spodziewanego stopnia porażenia mózgowego.

U noworodka wykazującego określony nieprawidłowy wzorzec ruchowy z prawdopodobieństwem sięgającym 95% rozwinie się mózgowe porażenie dziecięce. Diagnostyka metodą Prechtla pozwala w sposób precyzyjny przewidzieć rozwój ewentualnych późniejszych deficytów neurologicznych i wprowadzić odpowiednie środki wczesnej rehabilitacji.

 

 

 

Polub nas na Facebook