SENSORYKA - DOTYK ZDROWIA !

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Prowadzimy rekrutację na zajęcia grupowe dzieci – Trening Umiejętności Społecznych (TUS), semestr zimowo- wiosenny 2020r.

— Dzieci w wieku od 4,5 do 6,5 lat

— Cykl 12 spotkań w terminach od drugiego tygodnia lutego do pierwszego tygodnia maja 2020r.

— Liczba dzieci w grupie od 4 do 6 uczestników

— Cena 600 zł za cały cykl (umowa uczestnictwa dziecka w zajęciach obejmuje zobowiązanie do udziału w pełnym cyklu zajęć)

— Zajęcia są prowadzone przez dwóch terapeutów

 

Trening umiejętności społecznych (TUS) to terapia grupowa przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym:

—  z trudnościami w rozwoju społeczno – emocjonalnym (w tym również dla dzieci nieśmiałych),

— dzieci z zespołem Aspergera,

— z trudnościami rozwojowymi różnego typu (opóźnienia rozwoju, rozwój nieharmonijny, całościowe zaburzenia rozwoju itp.).

 

Rekrutacja do grupy obejmuje spotkanie konsultacyjne dziecka i rodzica z terapeutą (czas przeznaczony na spotkanie – 60minut, cena 40zł).

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres mailowy lub tel: 500050699.