Terapia metodą Weroniki Sherborne

Krótki opis metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a zwłaszcza małego dziecka. Wpływa korzystnie nie tylko na sprawność fizyczną, ale na rozwój umysłowy, daje okazję do rozwijania inicjatywy, indywidualności i samodzielności; służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się.

Twórcą metody RUCHU ROZWIJAJĄCEGO jest Weronika Sherborne – nauczyciel wychowania fizycznego i fizjoterapeuta. Zwróciła ona uwagę na potrzebę bliskich związków między ludźmi, jako istoty dla rozwoju osobowości dzieci. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym w trakcie tzw. „baraszkowania”. Prostota i naturalność są głównymi walorami tej metody – stanowią jednocześnie o jej wartości i powodzeniu.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO

  • świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  • świadomość przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które potrzebują pracy nad budowaniem kontaktu z drugim człowiekiem, przełamywaniem lęku w relacjach z innymi ludźmi. Zajęcia są bardzo pomocne dla osób  mających trudności w komunikacji, przejawiających wycofanie, nieśmiałość, żyjących w lęku, nieradzących sobie z emocjami, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera,

Dzieci biorą udział w zajęciach razem z rodzicami lub opiekunami.

Udział w zajęciach:

  • kształtuje świadomość własnego ciała,
  • wspomaga rozwój narządu ruchu i czynności grafomotorycznych,
  • umożliwia świadome poruszanie się w przestrzeni bez poczucia lęku, strachu,
  • pozwala wyrażać siebie poprzez kreatywne i swobodne działanie w ruchu,
  • prowadzi do nawiązywania relacji z drugim człowiekiem opartych na poczuciu bezpieczeństwa i zaufania,
  • stanowi bazę do rozwoju postawy empatii, zrozumienia i współpracy,
  • usprawnia działanie wzroku, słuchu i równowagi.

Prowadzimy zapisy na zajęcia.

Proponujemy zajęcia o  godzinie 12,00 w czwartki.

Zapraszamy na zajęcia dzieci w wieku od 3-4 lat do 8-9 lat wraz Rodzicem

Grupa będzie liczyła od 4 do 6 dzieci.

Cena 40 zł za jedne zajęcia.

Polub nas na Facebook