Terapia metodą RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weroniki Sherborne

Krótki opis metody RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weronika Sherborne

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a zwłaszcza małego dziecka. Wpływa korzystnie nie tylko na sprawność fizyczną, ale na rozwój umysłowy, daje okazję do rozwijania inicjatywy, indywidualności i samodzielności; służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktow i porozumiewania się.

Twórcą metody RUCHU ROZWIJAJĄCEGO jest Weronika Sherborne – nauczyciel wychowania fizycznego i fizjoterapeuta. Zwróciła ona uwagę na potrzebę bliskich związków między ludźmi, jako istoty dla rozwoju osobowości dzieci. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym w trakcie tzw. „baraszkowania”. Prostota i naturalność są głównymi walorami tej metody – stanowią jednocześnie o jej wartości i powodzeniu.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO

  • świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  • świadomość przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Weronika Sherborne wyróżnia w swojej metodzie trzy grupy ruchu. Dzieli je ze względu na występujące podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych związki międzyludzkie.

RUCH „Z”

To ćwiczenia, w których jeden partner jest bierny i poddaje się partnerowi aktywnemu. Ten zaś powinien wykazać postawę opiekuńczą, która wymaga zrozumienia potrzeb i możliwości partnera biernego. Ćwiczenia te budują zaufanie i zrozumienia.

RUCH „PRZECIW”

Ma uświadomić uczestnikom ich własną siłę przy współdziałaniu z partnerm. Partner, który broni się, daje możliwość osobie atakującej wypróbowanie swojej siły. Ważne są tutaj zamiany ról w parach. Ćwiczenia „przeciw” pozwalają na kontrolowanie własnych zachowań agresywnych.

RUCH „RAZEM”

Charakteryzuje się jednakowym zaangażowaniem się partnerów, równowagą wkładu wysiłku fizycznego, co prowadzi do wytworzenia się atmosfery wzajemnego zaufania, zrozumienia, współpracy.

Polub nas na Facebook