Psycholog

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna obejmuje wywiad z Rodzicem i dzieckiem, obserwację dziecka podczas wykonywania zadań poznawczych i swobodnej rozmowy.

Dla dzieci w wieku szkolnym oferujemy badanie kwestionariuszami, które ukażą ewentualne trudności funkcjonowania w środowisku szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym oraz trudności emocjonalne (obniżenie nastroju, nadmierny lęk, sposoby radzenia sobie ze stresem). Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia badania inteligencji w celu ustalenia gotowości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna ma za zadanie pomóc osobie w funkcjonowaniu społecznym (rówieśniczym, rodzinnym, szkolnym), lepszym rozpoznawaniu, rozumieniu i wyrażaniu własnych emocji, regulowaniu emocji trudnych, poznawanie strategii radzenia sobie ze stresem i lękiem. Podczas terapii osoba uczy się rozpoznawać swoje potrzeby i konstruktywnie je komunikować swojemu otoczeniu, poznaje samego siebie, swoje mocne strony, co buduje poczucie własnej wartości i kompetencji.

Dla osób z trudnościami edukacyjnymi zajęcia obejmują sposoby budowania motywacji i satysfakcji z osiągnięć, zadania poznawcze usprawniające pamięć (wzrokową i słuchową), uwagę i koncentrację, zdolności myślenia logicznego i przestrzennego.

 

Zapraszamy w szczególności dzieci i nastolatki, które:

 • przejawiają problemy adaptacyjne w przedszkolu lub w szkole;
 • mają niską samoocenę, są nieśmiałe, zamknięte w sobie, trudno nawiązują kontakt z dorosłymi i/lub rówieśnikami;
 • przeżywają trudne chwile w związku z rozstaniem rodziców, zmianą otoczenia;
 • przejawiają zachowania agresywne i/lub autoagresywne;
 • przeżyły wydarzenie o charakterze traumatycznym (np. udział w wypadku, śmierci bliskiej osoby);
 • były ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej;
 • przejawiają zaburzenia zachowania i/lub emocji;
 • mają obniżony nastrój, wykazują trudności emocjonalne, np. z regulacją i kontrolą swoich emocji, rozpoznawaniem i rozumieniem emocji u siebie i u innych;
 • przejawiają trudności w szkole (niechęć do nauki/odrabiania prac domowych, trudności w skupieniu się, uciekanie ze szkoły);
 • są nadpobudliwe;
 • mają trudności ze snem;
 • mają kłopoty z wypróżnianiem; u których występuje moczenie nocne;
 • mają obniżony/nadmierny apetyt.

 

 

 

Polub nas na Facebook